Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Παντελής Τζωρτζάκης, ο Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Γιάννης Θεοδωρόπουλος, η Β’ Αντιπρόεδρος, Γιώτα Παπαρίδου, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλης Ορφανός και ο Γενικός Διευθυντής, Γιάννης Σύρρος.

Παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΣΕΠΕ, ο Π. Τζωρτζάκης κατέστησε σαφές ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν όχι απλώς ενδεδειγμένη, αλλά τη μοναδική απάντηση στα καίρια προβλήματα της χώρας, αλλά και στο σκόπελο της οικονομικής κρίσης. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν αναγκαιότητα και θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ανάγκη επιτάχυνσης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”, στην προώθηση των αναγκαίων έργων υποδομής και στη στήριξη των δράσεων εκείνων, που θα επιτρέψουν την αύξηση της χρήσης της Ψηφιακής Τεχνολογίας στη χώρα μας με στόχο την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας μέσω νέων επενδύσεων, στη δυσμενή αντιμετώπιση των ελληνικών επιχειρήσεων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση έργων τόσο με τη μέθοδο Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όσο και με τη μέθοδο Εκχώρησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Business Process Outsourcing).