Η ΟΝ Telecoms προχώρησε σε συμφωνία με τους μετόχους και τις Διοικήσεις των Εταιριών NetOne και Αlgonet για την εξαγορά των ανωτέρω παρόχων με προσφορά νέων μετοχών που θα εκδοθούν για αυτό το σκοπό.

Η εξαγορά θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες με την πραγματοποίηση των σχετικών νομικών διαδικασιών και διαδικασιών ελέγχου.

Η ON Telecoms με σκοπό την ολοκλήρωση του αναπτυξιακού της προγράμματος, αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα και σε νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, και για αυτό το λόγο έχει συμφωνήσει με ενδιαφερόμενους επενδυτές για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή με την καταβολή μετρητών ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΝ Telecoms κατά 26,3 εκατ. ευρώ, από τους υπάρχοντες μετόχους της, με την πιστοποίηση της καταβολής των σχετικών κεφαλαίων.