Πραγματοποιήθηκε το άτυπο συμβούλιο υπουργών Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γρανάδα της Ισπανίας.

Κύριο θέμα του άτυπου συμβουλίου ήταν η διαμόρφωση της νέας ψηφιακής ατζέντας της Ευρώπης, που θα διαδεχτεί την πρωτοβουλία i2010, η οποία μετουσίωνε τη Στρατηγική της Λισαβόνας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Κοινωνίας της Πληροφορίας και ολοκληρώνεται φέτος. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Νίκος Σηφουνάκης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνιών, Σωκράτη Κάτσικα. Αποτέλεσμα των εργασιών του άτυπου συμβουλίου ήταν η ψήφιση/έκδοση Υπουργικής Διακήρυξης, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευόδωση του στόχου της υποβοήθησης της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης των ΤΠΕ.

Ο Υφυπουργός, κατά την παρέμβασή του, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: Κρίσιμα βήματα για τη δημιουργία μιας πλήρως ψηφιακής ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη ως το 2020 είναι η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου της ενιαίας αγοράς και στην ψηφιακή αγορά, η ανάπτυξη ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς φάσματος και η ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού. Επιπρόσθετα, τόνισε  ότι οι υποδομές υψηλών ταχυτήτων είναι σημαντικές για την οικονομική απόδοση. Θα πρέπει να προωθηθούν οι επενδύσεις σε νέες υποδομές ΤΠΕ με τρόπο ισορροπημένο μεταξύ: α) των ευρωπαϊκών περιφερειών, β) των διαφόρων εναλλακτικών υποδομών ΤΠΕ και γ) της κατανομής της χρηματοδότησης μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.