Σύμφωνα με έρευνα της Gartner, μετά το 2013, η οικονομική αστάθεια, οι νέες ευκαιρίες και η καινοτομία είναι τα χαρακτηριστικά που θα ωθήσουν τους CIO να προχωρήσουν στη νέα εποχή λύσεων με γνώμονα τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα μέχρι το 2014 οι 3 από τους 4 κατασκευαστές/εταιρείες mobile συσκευών θα είναι κινέζικες με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες να ηγούνται της νομοθεσίας για την προστασία των θέσεων εργασίας, μειώνοντας το offshoring κατά 20% μέχρι το 2016. Αναμένεται ακόμη, ότι οι προσλήψεις στο IT στις μεγαλύτερες αγορές του Δυτικού κόσμου θα προέρχονται κυρίως από εταιρείες με βάση την Ασία, οι οποίες εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλή ανάπτυξη, ενώ οι συσκευές που ανήκουν στους εργαζόμενους θα διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο σε σχέση με τις συσκευές της εταιρείας, εξαιτίας κακόβουλου λογισμικού.

Παράλληλα, οι δαπάνες για λογισμικό, που προκύπτουν από την εξάπλωση των έξυπνων τεχνολογιών θα αυξηθεί κατά 25%, ενώ η ενοποίηση της αγοράς θα εκτοπίσει έως και το 20% των 100 κορυφαίων εταιρειών παροχής υπηρεσιών. Επίσης, μέχρι το 2015, αναμένεται ότι το 90% των επιχειρήσεων θα παρακάμψουν την ανάπτυξη των Windows 8, καθώς οι προμηθευτές δεν είναι ακόμα έτοιμοι για την αλλαγή αυτή, ενώ η ζήτηση για big data θα εκτινάξει τις σχετικές θέσεις εργασίες στα 4,4 εκατ., αν και μόνο το 1/3 της ζήτησης θα ικανοποιηθεί.

Ταυτόχρονα, το 40% των 1.000 κορυφαίων οργανισμών παγκοσμίως θα χρησιμοποιήσουν το gamification ως πρωτεύοντα μηχανισμό για τον μετασχηματισμό της επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, θα αυξηθεί σημαντικά η χρήση wearable ηλεκτρονικών, δημιουργώντας μία βιομηχανία αξία 10 δις. δολ. και οι CIOs πρέπει να αξιολογήσουν πώς οι πληροφορίες από τις νέες αυτές συσκευές μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, την παρακολούθηση των κεφαλαίων και τη ροή των εργασιών. Μέχρι το 2017, το 40% των πληροφοριών μιας επιχείρησης για τους συνεργάτες της θα έχουν διαρρεύσει μέσω Facebook.