Το 32% των πελατών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ) κατάφερε να αποσπάσει η Forthnet το 1ο τρίμηνο του 2008, εγγράφοντας στο πελατολόγιο της 30.810 νέους συνδρομητές.

Η εταιρεία συνεχίζει να κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών ΑΠΤΒ με μερίδιο 30% της αγοράς, ενώ η υπηρεσία Forthnet2Play με μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη 43 ευρώ συνεχίζει να συμβάλει σημαντικά στο συνολικό κύκλο εργασιών.
Σε οικονομικό επίπεδο, τα έσοδα της Forthnet παρουσίασαν 27% αύξηση και ανήλθαν στα 33,6 εκατ. ευρώ, ωστόσο, αύξηση παρουσίασαν και οι ζημιές της εταιρείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12,5 εκατ. ευρώ αντί 7,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η εστίαση της εμπορικής δράσης στην παροχή υπηρεσιών πάνω από την ιδιόκτητη υποδομή θα επιτρέψει την επίτευξη θετικού EBITDA στο δεύτερο εξάμηνο του 2008.