Προηγείται η εταιρεία Μ. Παπασάββας, σύμφωνα με πληροφορίες, για το έργο "Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών" του Ε.Μ.Π. ύστερα από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Στο διαγωνισμό προϋπολογισμού 206 χιλιάδων ευρώ συμμετείχε και η εταιρεία Infolab. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και αναμένεται η κατακύρωσή του στην εταιρεία Μ. Παπασάββας.