Προηγείται η εταιρεία Μ. Παπασάββας, σύμφωνα με πληροφορίες, για το έργο "Προμήθεια Εξοπλισμού για ανάγκες όπλων Σωμάτων" του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ύστερα από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Στο διαγωνισμό προϋπολογισμού 152 χιλιάδων ευρώ είχαν καταθέσει προσφορά τρεις ακόμη εταιρείες, η Cosmos Business Systems, η Ελβιτύλ και η Performance Technologies. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και αναμένεται η κατακύρωσή του στην εταιρεία Μ. Παπασάββας.