Η Systemlan προηγείται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαγωνισμό που αφορά στην προμήθεια Η/Υ και συναφών ειδών για τις ανάγκες της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έπειτα και από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

 Στον εν λόγω διαγωνισμό, εκτός της Systemlan, έχουν καταθέσει προσφορές οι εταιρείες Πλαίσιο Computers και Pansystems. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 144.180 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.