Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, υλοποιώντας για έβδομη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών έργων με τίτλο «Επιστημονικές Μελέτες», προσκαλεί ερευνητικές ομάδες, από όλα τα επιστημονικά πεδία, να υποβάλουν τις προτάσεις τους για μελέτες ετήσιας διάρκειας που προτίθενται να εκπονήσουν το 2014.

Το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει έως 20 ερευνητικά έργα με το ποσό των 12.000 ευρώ ανά μελέτη. Με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη των νέων Ελλήνων επιστημόνων και την ανάσχεση της μετανάστευσής τους στο εξωτερικό, πρόθεση του Ιδρύματος είναι το ήμισυ της χρηματοδότησης να κατευθυνθεί σε μελέτες που θα εκπονηθούν κατ’ αποκλειστικότητα από νέους ερευνητές, ηλικίας έως 40 ετών.
 
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, από τις 17 έως τις 27 Ιουνίου και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 31 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη της εκπόνησης έχει οριστεί για τις 2 Ιανουαρίου 2014.