Το ΙΚΑ προχώρησε πρόσφατα στην προκήρυξη διαγωνισμού για την υποστήριξη της γραμμής “184”, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως από τους δικαιούχους του ΙΚΑ για το κλείσιμο ραντεβού στα ιατρεία του.

Εκτός της τηλεφωνικής υποστήριξης με εξοπλισμό που θα βρίσκεται εγκατεστημένος στα γραφεία της αναδόχου εταιρείας, το έργο προβλέπει και διάθεση προσωπικού στο ΙΚΑ. Το συγκεκριμένο έργο μέχρι και τη λήξη της παρούσας σύμβασης έχει αναλάβει η εταιρεία Newsphone. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η 3η φορά από το 2005 που το ΙΚΑ προχωρά σε προκήρυξη για τον εν λόγω διαγωνισμό, όπως επίσης ότι ο προϋπολογισμός του έργου δεν έχει διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας.