Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Byte Computer, τον μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 31.000 ευρώ.