Η Hipac ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το τίμημα της προμήθειας ανέρχεται σε 30.000 ευρώ περίπου, ενώ στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμμετείχε και η CPI.