Με την Byte υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, ύστερα από διαγωνισμό, έναντι του ποσού των 116.000 ευρώ περίπου.

 Αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των Τομέων και Ενιαίων Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ.