Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την εταιρεία Byte Computer για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής.

Το έργο αποτελείται από 4 τμήματα και η σύμβαση με την Byte αφορά τα τμήματα 1, 2 και 4 – Data center, desktop Η/Υ και διαδραστικούς προβολείς αντίστοιχα, ενώ για το τμήμα 3 δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος παροχής εξ’ αποστάσεως υπηρεσιών επιμόρφωσης-εκπαίδευσης και αποθετηρίου γνώσης. Ο σχεδιασμός του συστήματος περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα παρέχουν τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΚΔΔΑ προς τους εκπαιδευομένους, συστήματα φιλοξενίας, διαχείρισης και παροχής του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται στις εκπαιδεύσεις καθώς και υποδομή ή οποία θα μπορεί να παρέχει εκπαιδεύσεις με την δυνατότητα δημιουργίας εικονικών μηχανών σε εξυπηρετητές αλλά και σύγχρονες υποδομές υποστήριξης cloud υπηρεσιών. Στην υποδομή υπάρχουν, επίσης, συστήματα λήψης αντιγράφων ασφαλείας, τα απαραίτητα ικριώματα με κλιματισμό υψηλής αποδοτικότητας σε επίπεδο rack, σύστημα πυρόσβεσης, σύστημα KVM, Οπτικά Switches και καλώδια, καθώς και όλα τα απαραίτητα UPS. Η αξία του τμήματος 1 ανέρχεται στις 340.952,31 ευρώ, του τμήματος 2 στις 316.569,60 ευρώ και του  τμήματος 4 στις 36.712 ευρώ. Στον διαγωνισμό προσφορά για τα τρία εν λόγω τμήματα είχε καταθέσει προσφορά και η εταιρεία CPI.