Η Cosmos Business Systems ανέλαβε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, το διαγωνισμό της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Hardware για το Datacenter της ΜΟΔ». ΤΟ έργο αφορά την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής των βασικών στοιχείων του Datacenter της ΜΟΔ ΑΕ με την προμήθεια και την εγκατάσταση συγκεκριμένου συμβατού εξοπλισμού hardware.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 160.000 ευρώ.