Μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανέθεσε την προμήθεια «Φωτοτυπικών Μηχανημάτων» για την κάλυψη των αναγκών της στην εταιρεία CPI. Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 34.000 ευρώ, με ΦΠΑ.

Προσφορές στο διαγωνισμό είχαν, επίσης, καταθέσει και οι εταιρείες Intersys και Konica Minolta.