Στην Digital Sima κατακυρώθηκε, σύμφωνα  με πληροφορίες, προμήθεια του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για άδειες χρήσης λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus) για διάστημα ενός έτους και υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων και Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ.