Το Υπουργείο Υγείας υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την εταιρεία Hipac για την «Προμήθεια Συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών εξαρτημάτων και λογισμικού υπολογιστών».

Η προμήθεια περιλαμβάνει υλικό και λογισμικό, αλλά και υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης. Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στις 300.786,05 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στον διαγωνισμό προσφορά είχε καταθέσει και η εταιρεία Cosmos Business Systems.