Η MLS Πληροφορική υπέγραψε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Δήμο Χανίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού ειδικών σχολείων Πακέτο Β: “Διαδραστικοί Πίνακες”».

Η αξία του έργου ανέρχεται σε 66.000 ευρώ περίπου και στο διαγωνισμό συμμετείχαν άλλες 3 εταιρείες.