Η Pansystems υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον ΟΠΑΔ (Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου) για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Oracle και Υπηρεσιών Νέων Εκδόσεων και Τεχνικής Υποστήριξης για διάστημα ενός έτους».

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 526.194 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ στο διαγωνισμό είχε κατατεθεί και άλλη μια προσφορά.