Η Performance Technologies ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΓΓΔΕ».

Το έργο είναι αξίας 66.000 ευρώ περίπου. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε υποβάλει προσφορά και η εταιρεία Hipac.