Στην Printec κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο της Πολιτικής Αεροπορίας για: «Προμήθεια Servers για τις ΣΟΑΠ για ανάγκες Αερολιμένων». Το τίμημα για την προμήθεια ανέρχεται σε 35.000 ευρώ.