Στην Space Hellas ανατέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων και ειδικότερα του Τομέα Μεταφορών και Δικτύων για την προμήθεια και εγκατάσταση εκτυπωτών πλαστικών καρτών πιστοποιητικών ADR, τύπου Zebra P430i.

Οι εκτυπωτές θα παραδοθούν και εγκατασταθούν στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κορίνθου και Καβάλας, καθώς και ένας εκτυπωτής στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου. Στον εν λόγω διαγωνισμό είχε επίσης καταθέσει προσφορά και η εταιρεία Cardel.