Η Τelmaco υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) για την εκτέλεση του έργου: «Παράδοση, εγκατάσταση και υπηρεσίες υποστήριξης οπτικοακουστικών συστημάτων και συστημάτων συνεδριακής υποδομής».

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ήχου, βίντεο και φωτισμού στις αίθουσες διασκέψεων και σε άλλες αίθουσες συνεδριάσεων του Cedefop. Η σύμβαση θα καλύψει επίσης την απαραίτητη προληπτική και διορθωτική συντήρηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας κατόπιν αιτήματος για όλα τα εγκατεστημένα συστήματα και τους εξοπλισμούς. Η τελική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 316.882 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.