Η Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ίντερνετ Τηλεόραση υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, συμβάσεις με τις εταιρείες Telmaco και Omniwave για την προμήθεια για την προμήθεια 150 δεκτών — αποκωδικευτών δορυφορικών σημάτων (integrated receivers decoders) και 150 δορυφορικών κεραιών.

Η σύμβαση με την Telmaco αφορά την προμήθεια 150 δεκτών-αποκωδικευτών δορυφορικών σημάτων (IRD), του οίκου WellAV τύπου UMH160R AD-MS και η αξία της ανέρχεται στις 203.872,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η σύμβαση με την Omniwave αφορά της προμήθεια 150 δορυφορικών κεραιών και παρελκομένων και η αξία της ανέρχεται στις 164.026,65 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.