Σε ανακοίνωσή του ο όμιλος Cyta γνωστοποιεί την απόφαση διαχωρισμού των διαδικασιών της Cyta Ελλάδος από αυτές του υπόλοιπου ομίλου.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση του ομίλου Cyta «Αποφασίστηκε να διαχωριστούν οι διαδικασίες για τη Cyta Ελλάδος, από αυτές για τον υπόλοιπο Όμιλο της Cyta, έτσι ώστε να ανοίξει η προοπτική στρατηγικών επιλογών με δυνητικούς συνεργάτες επενδυτές για τη Cyta Ελλάδος. Μια προοπτική που θα είναι επωφελής για την αξία του Ομίλου και τους εργαζομένους του.  Στην κατεύθυνση αυτή, η Cyta Ελλάδος, με τη στήριξη του Ομίλου Cyta, συνεχίζει να υλοποιεί σταθερά τις εργασίες της βασισμένη στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό. Έτσι, η Cyta Ελλάδος αποκτά πλέον την κατάλληλη δυναμική για να ελιχθεί στην απαιτητική ελληνική αγορά…».