Σε μια περίοδο που οι εξαγωγές είναι για την Ελλάδα μάννα εξ ουρανού, η OTEGlobe θα βάλει στα ταμεία της τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ σε μια τριετία από τη συνεργασία της με τον Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό της Λιβύης (LITC).

Η συνεργασία αφορά στη σύνδεση το νέου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου Silphium, το οποίο θα συνδέει τη Λιβύη με την Ελλάδα μέσω του διεθνή καλωδιακού σταθμού που διαθέτει η OTEGlobe στα Χανιά και από εκεί με το διεθνές δίκτυο της OTEGlobe.
Το νέο καλώδιο, το οποίο είναι αποκλειστικά Λιβυκής ιδιοκτησίας και για το οποίο ο LITC θα επενδύσει παραπάνω από 25 εκατ. ευρώ,  βασίζεται σε οπτική τεχνολογία αιχμής DWDM.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό μπορεί να υποστηρίξει χωρητικότητες πλέον του 1Tera και στόχος είναι η κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων σε χωρητικότητες για διεθνείς ευρυζωνικές υπηρεσίες μεταξύ της Βορείου Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον Ντίνο Ανδρέου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της OTEGlobe, «Η απόφαση της LITC να προσαιγιαλώσει το νέο της καλώδιο στο διεθνή σταθμό της OTEGLOBE στα Χανιά της Κρήτης, μας φέρνει πιο κοντά στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, να καθιερώσουμε την Ελλάδα ως το νέο τηλεπικοινωνιακό κόμβο της Μεσογείου».

Σύμφωνα με την OTEGlobe, η εταιρεία έχει σημαντικά  πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό που απευθύνεται στην κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων των περιοχών Βορείου Αφρικής και Ευρώπης με την Ευρώπη, μιας αγορά του 1 δις ευρώ. Ένα πλεονέκτημα είναι η εγγύτητα με τις χώρες, το οποίο συνεπάγεται μικρότερο ρίσκο βλαβών και χαμηλότερο κόστος κατασκευής, ενώ ένα δεύτερο είναι η ποιότητα των υπηρεσιών του διεθνούς δικτύου της OTEGlobe.