Μπορεί το επάγγελμα του CIO να εξελιχθεί αρκετά γρήγορα ώστε να συμβαδίζει με το ρυθμό του παγκόσμιου ανταγωνισμού και της αλλαγής στην τεχνολογία;

Η έρευνα με τίτλο CIO Leadership, την οποία πραγματοποίησε το «Center for CIO Leadership», σε συνεργασία με το Harvard Business School και το MIT Sloan
Center for Information Systems Research (CISR), εντοπίζει ένα διαφοροποιημένο περιβάλλον για τους περισσότερους CIO. Η ανώτερη διοίκηση δείχνει ολοένα και μεγαλύτερη αναγνώριση του σημαντικού ρόλου της τεχνολογίας όσον αφορά στην καινοτομία και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ως αποτέλεσμα, ολοένα και περισσότεροι CIO κερδίζουν μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο και παίζουν ενεργό ρόλο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων του business.

Αυτή η εξέλιξη προς ένα στρατηγικότερο στόχο αποτελεί σαφώς σημαντικό παράγοντα ικανοποίησης των CIO τόσο με τη θέση όσο και με την απόδοσή τους. Η αλλαγή αυτή είναι, παράλληλα, εξίσου σημαντική για την καινοτομία και την απόδοση σε εταιρικό επίπεδο. Οι εταιρείες με «στρατηγικό CIO» χρησιμοποιούν το ΙΤ εκτενώς για να καινοτομήσουν σε επίπεδο νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Μοιράζονται επίσης, την τεχνολογία σε όλη την εταιρεία με τρόπο αποτελεσματικό.

Το μέλλον του CIO
Ποιο το μέλλον του επαγγέλματος; Οι ερωτηθέντες αναφέρουν τρεις προτεραιότητες στα πλάνα τους. Πρώτον, θέλουν να επιφέρουν βελτίωση της απόδοσης πέρα από τα σύνορα της εταιρείας, στους εξωτερικούς συνεργάτες και την εξάπλωση στην αγορά. Δεύτερον, θέλουν να αναπτύξουν προσωπικό ΙΤ υψηλών δυνατοτήτων και, τρίτον, θέλουν να επεκτείνουν τη συνεργασία που πέτυχαν στη διοικητική ομάδα και στα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, τα στοιχεία είναι θετικά τόσο για τους CIO όσο και για το επάγγελμα και τη λειτουργία της επιχείρησης συνολικά.

Σε μια παγκόσμια οικονομία, η οποία ορίζεται από την καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας, η εξέλιξη του business συνδέεται στενά με την εξέλιξη του επαγγέλματος του CIO. Εφόσον τους δοθούν οι κατάλληλες δικαιοδοσίες, οι CIO παίζουν κεντρικό ρόλο στον εντοπισμό πιθανών καινοτομιών και στην ηγεσία έργων μεταμόρφωσης βάσει καινοτομίας. Η έρευνα δείχνει ακόμα ότι οι περισσότεροι CIO τυγχάνουν εμπιστοσύνης και αναγνώρισης από την ανώτατη διοίκηση. Το 80% των CIO απάντησαν ότι αποτελούν μέλος της ανώτατης ομάδας διοίκησης και το 69% ότι έχουν σημαντική εμπλοκή στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Η συμμετοχή τους αυτή, επιφέρει βελτιώσεις όσον αφορά στα ακόλουθα:

  • Καινοτομία σε επίπεδο επιχειρησιακού μοντέλου,
  • καινοτομία σε επίπεδο υπηρεσιών και προϊόντων και
  • κεντροποιημένη υποδομή και υπηρεσίες.

Έχοντας κερδίσει μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο και ασκώντας έντονη επιρροή στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, ο CIO καλείται πλέον να εκμεταλλευτεί τη θέση του για να προτείνει και να εφαρμόσει έργα που θα μεταμορφώσουν το business. Ενώ όμως, οι CIOs πιστεύουν ότι η επαφή τους με τα επιμέρους τμήματα της εταιρείας είναι κρίσιμης σημασίας, δεν είναι ικανοποιημένοι με την ποιότητα της σχέσης αυτής. Το 53% θεωρεί την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ του ΙΤ και των επιχειρησιακών τμημάτων ως θέμα πρώτης προτεραιότητας. Ωστόσο, μόλις το 15% πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό όσον αφορά στο παραπάνω, ενώ το 23% θεωρεί ότι οι ικανότητές του στον τομέα είναι κάτω του μέσου όρου.