Ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας κάνει η Ε.Ε., η οποία διενεργεί διαβούλευση για τη διαμόρφωση της αποστολής και των στόχων του υπό σύσταση νέου οργάνου, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το European Innovation Council (EIC) θα είναι αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC). Μέσω της διαβούλευσης, που θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 29 Απριλίου, η Επιτροπή φιλοδοξεί να έχει διαμορφώσει μέχρι τον Ιούνιο μια πρώτη εικόνα για τις βασικές δομές και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες του EIC.

Φιλοδοξία της Επιτροπής είναι το EIC να λειτουργήσει ως “one stop shop” για την καινοτομία, παρέχοντας βοήθεια σε ομάδες που είτε δεν έχουν επωφεληθεί έως τώρα από Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Στόχος είναι μέσα από τη δράση του να επιβραβεύονται οι φορείς της επιχειρηματικής και ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας, που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν στο πλαίσιο πολυ-επιστημονικών ομάδων για την ανάπτυξη ρηξικέλευθων τεχνολογιών και να αξιοποιήσουν χρηματοδότηση τύπου venture-capital που θα παρέχεται με ταχεία και μη γραφειοκρατική διαδικασία.