Τη λύση της ένταξης στο άρθρο 106 (ΙΑ) που προβλέπει την ειδική εκκαθάριση της εταιρείας εν λειτουργία, αποφάσισε η επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση της Altec.

Μάλιστα, οι πιστώτριες τράπεζες ψήφισαν υπέρ της συγκεκριμένης εξέλιξης, ενώ από την πλευρά του ο Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος της Altec, Θανάσης Αθανασούλης, εξέφρασε την επιφύλαξή του στην εν λόγω λύση. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως προκειμένου να προχωρήσει η ένταξη της εταιρείας στο άρθρο 106 (ΙΑ) απαιτείται η λήψη δικαστικής έγκρισης, καθώς οι βασικοί μέτοχοι είναι ταυτόχρονα και οι μεγαλύτεροι πιστωτές της.