Πέντε εταιρίες υπέβαλαν προσφορές για την απόκτηση του 75% της Telekom Kosovo, της οποίας την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου ενέκρινε η Βουλή του Κοσόβου.

Αναμέσα σε αυτές είναι η Deutsche Telekom (μέσω της κροατικής θυγατρικής T-Hrvatski Telekom) και ακολουθούν οι Orsascom Telecom, Turk Telekom και Calik Group μέσω του συνεργάτη τους AlbTelecom από την Αλβανία, την Telekom Austria και τη Sabafon. Η Telekom Kosovo διαθέτει πελατολόγιο που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο άτομα με 90.000 γραμμές σταθερής τηλεφωνίας.