Ο ΟΤΕ στο πλαίσιο των Βουλευτικών Εκλογών της 17ης Ιουνίου και μετά το σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης προσέφερε δωρεάν την τηλεπικοινωνιακή υποδομή του Κέντρου Τύπου στο Ζάππειο Μέγαρο. Για την οργάνωση του Κέντρου Τύπου, ο ΟΤΕ παρείχε δωρεάν την κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν εγκατάσταση 90 τηλεφωνικών συνδέσεων και διάθεση των αντίστοιχων συσκευών, εγκατάσταση και ενεργοποίηση ευρυζωνικών υπηρεσιών (σε 9 γραμμές), καθώς και επιτόπια παρουσία τεχνικών για άμεση επίλυση τυχόν τεχνικών θεμάτων. Στο Κέντρο Τύπου  Ζαππείου εργάστηκαν 775 δημοσιογράφοι, εκ των οποίων 185 Έλληνες και 590 ξένοι, μεταδίδοντας τα αποτελέσματα των εκλογών εντός και εκτός Ελλάδας.