Η ΕΕΤΤ αποφάσισε τη λήψη Προσωρινών Μέτρων κατά της Teledome, για τη μη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποχρεώσεις της αναφορικά με τη διεκπεραίωση αιτήσεων φορητότητας αριθμού, κατόπιν πληθώρας καταγγελιών καταναλωτών, όπως υποστηρίζει η ΕΕΤΤ.

Οι καταγγελίες καταναλωτών αφορούσαν σε αιτήματα διακοπής της σύνδεσης με την  Teledome και παράλληλα, σε άρνηση της, ως παρόχου – δότη, να αποδεχτεί τα αιτήματα των καταναλωτών για φορητότητα σε άλλους παρόχους, ως παρόχους – δέκτες. Ως αποτέλεσμα -υποστηρίζει η ΕΕΤΤ- οι καταναλωτές παραμένουν εγκλωβισμένοι στο δίκτυο της Τeledome, ενώ ταυτόχρονα αδυνατούν να κάνουν χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την απόφαση Προσωρινών Μέτρων:
1. Η Teledome καλείται να προβεί άμεσα, και οπωσδήποτε μέχρι την Τρίτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 μ.μ. σε αποδοχή, μέσω της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ), των περίπου 1.780 αιτήσεων φορητότητας που αρνείται να διεκπεραιώσει.

2. Σε περίπτωση απράκτου παρόδου της τασσόμενης προθεσμίας, η ΕΕΤΤ ως εποπτεύουσα αρχή λειτουργίας και διαχείρισης της ΕΒΔΑΦ, θα δώσει εντολή στον διαχειριστή της ΕΒΔΑΦ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποδοχής του συνόλου των αιτήσεων φορητότητας που προαναφέρθηκαν.

3. Τα συγκεκριμένα Προσωρινά Μέτρα ισχύουν μέχρι τη λήψη οριστικής απόφασης της ΕΕΤΤ, αφού  παρασχεθεί στην Teledome, η δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της, προτείνοντας μέτρα αποκατάστασης.