Σύμφωνα με μελέτη PwC στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της 10ης Παγκόσμιας Έρευνας για την Κατάσταση της Ασφάλειας των Πληροφοριών (Global Information Security Survey 2013), οι επενδύσεις στην ασφάλεια των πληροφοριών είναι κρίσιμες, καθώς οι απειλές αυξάνονται ραγδαία, παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η PwC πιστεύει ότι η στρατηγική και οι δαπάνες για την Ασφάλεια των Πληροφοριών πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τους επιχειρηματικούς στόχους και να αποτελούν προτεραιότητα της Διοίκησης και οι επικεφαλής του τομέα της Ασφάλειας των Πληροφοριών πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων και να έχουν άμεση πρόσβαση στη Διοίκηση. Η ίδια η Διοίκηση συχνά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην αποτελεσματικότητα της Ασφάλειας, σύμφωνα με το 50% περίπου των συμμετεχόντων στην έρευνα από την Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Επιπλέον, αρκετοί δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην κατανοούν τη χρησιμότητα της Ασφάλειας των Πληροφοριών για τις μελλοντικές τους ανάγκες (33% Ελλάδα, 24% διεθνώς). Στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις επενδύουν στην Ασφάλεια των Πληροφοριών έχοντας προτεραιότητα να προστατεύσουν τα οικονομικά τους στοιχεία (77%), την πνευματική τους ιδιοκτησία (63%) και τα δεδομένα των πελατών τους (61%), ενώ οι οικονομικές συνθήκες και όχι οι επιχειρηματικές ανάγκες των επιχειρήσεων είναι αυτές που επηρεάζουν το μέγεθος των δαπανών.

Επίσης, στην Ελλάδα οι οργανισμοί διστάζουν να αναγνωρίσουν ότι έχουν πληγεί από περιστατικά Ασφάλειας Πληροφοριών και εμφανίζονται ακόμα περισσότερο απρόθυμοι να τα αναφέρουν στις Αρχές, παρόλο που το 70% δήλωσαν μεταξύ άλλων σημαντικές οικονομικές ζημιές και απώλεια πελατών. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα οι Έλληνες είναι σχετικά διστακτικοί στο να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο Cloud, λόγω του επιπέδου Ασφάλειας των Πληροφοριών, το οποίο σχετίζεται με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αν και ο σχεδιασμός ή η υλοποίηση συγκεκριμένης στρατηγικής για το Cloud αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην Ελλάδα.