Στη φάση αποσφράγισης των προσφορών προχωράει, ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής “Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σχετικά με τη μορφή του μοντέλου ανάπτυξης Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοιχτής πρόσβασης FTTH με δημόσια συμμετοχή και την αξιολόγηση της βιωσιμότητάς της” στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη ενός ουδέτερου δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, το οποίο θα μπορούν να εκμεταλλεύονται οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν οι εταιρείες Deloitte Business Solutions A.E, KPMG Σύμβουλοι Α.Ε και Planet A.E, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 60.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).