Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ WIND & Tellas, ένα ιδιαίτερα κρίσιμο έργο που ξεκίνησε στις αρχές της χρονιάς αυτής με την επίσημη συγχώνευση των δύο εταιρειών.

Στο πλαίσιο του έργου που θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2010 με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, δημιουργείται για πρώτη φορά στον ελληνικό κλάδο τηλεπικοινωνιών μία ενιαία πλατφόρμα πληροφορικής για την υποστήριξη λειτουργιών και υπηρεσιών στην κινητή, τη σταθερή τηλεφωνία και το ευρυζωνικό Internet.

Ήδη στο πρώτο τρίμηνο του έτους έχει ολοκληρωθεί η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών για το Οικονομικό τμήμα της εταιρείας καθώς και το σύστημα τιμολόγησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χονδρικής & διασύνδεσης (Wholesale/Interconnection Billing System).

Στις αμέσως επόμενες φάσεις υλοποίησης, περιλαμβάνονται τα συστήματα διαχείρισης παραγγελιών, τιμολόγησης πελατών με τη δημιουργία ενός λογαριασμού ανά πελάτη, ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελάτη και τέλος η ενοποίηση των συστημάτων που υποστηρίζουν τις τεχνικές υποδομές της WIND.