Το πράσινο φως έλαβε από την Αυστριακή Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Wincor Nixdorf AG εκ μέρους της Diebold.

Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων αντιμονοπωλιακών αρχών στις Η.Π.Α., την Κίνα και την Τουρκία. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Diebold, παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών και εφαρμογών λογισμικού που αφορούν στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, έχει προβεί στην πρόταση για την εξαγορά του 68,9% της Wincor Nixdorf.