Η Wind Ελλάς ανακοίνωσε ότι από σήμερα προχωρά στην εφαρμογή Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Μικρής Κλίμακας, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 29/6 και απευθύνεται σε συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων.

Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας να αναπροσαρμόζει την επιχειρησιακή της λειτουργία στα δεδομένα και τις εξελίξεις της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών ώστε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη ευημερία της παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Έχοντας απολύτως εθελοντικό χαρακτήρα, το πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων στα τμήματα Οικονομικό, Τεχνικό, Πληροφορικής και επιμέρους τμήματα Διοικητικών Λειτουργιών που έχουν συμπληρώσει κατά μέσο όρο 12 συναπτά έτη εργασίας στην εταιρεία.

Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου προβλέπει ποσό αντίστοιχο με τη νόμιμη αποζημίωση ανάλογα με τα έτη εργασίας καθώς και εφάπαξ καταβολή από 10 έως και 20 επιπλέον μισθούς, κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για όλα τα μέλη της οικογένειας του για περίοδο ενός έτους, ενώ σε όσους εργαζόμενους συμμετέχουν στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της εταιρείας θα αποδοθεί το 100% των συσσωρευμένων εργοδοτικών εισφορών (δικαίωμα που κανονικά θεμελιώνεται μετά από 15 χρόνια συνεχούς συμμετοχής στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα). Επίσης, οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου θα έχουν για ένα χρόνο δωρεάν υπηρεσίες κινητής, σταθερής τηλεφωνίας και Internet από τη Wind.