Μια καινούργια αρχιτεκτονική για το Internet of Things (IoT), καθώς επίσης και νέα εργαλεία για το cloud και analytics που βοηθούν τις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν ταχύτερα και με περισσότερο εύκολο τρόπο λανσάρισαν από κοινού οι Dell και SAP.

Συγκεκριμένα, για τους πελάτες της SAP που αναζητούν τρόπους διαχείρισης των εγκαταστάσεών τους σε ένα virtualized data center, η Dell ανέπτυξε την αρχιτεκτονική Dell Automation and Cloud for SAP Software. Με αυτήν, διευκολύνεται για τους χρήστες η διαδικασία της εγκατάστασης virtualized περιβάλλοντα λύσεων SAP σε πλατφόρμα cloud που στηρίζεται σε VMware. Η εν λόγω αρχιτεκτονική έχει «κτιστεί» στην Dell Hybrid Cloud Platform Reference Architecture με VMware, επιτρέποντας την αγαστή συνεργασία με τα προϊόντα της SAP. Όσο για τον τομέα του IoT, η Dell παρουσίασε μια νέα αρχιτεκτονική που μπορεί να αξιοποιήσει τόσο την πλατφόρμα in-memory analytics SAP HANA όσο και την Cloudera Hadoop.