Η Vodafone αναδείχθηκε στην πρώτη θέση παγκοσμίως στα δίκτυα και πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ συσκευών (Machine to Machine - M2M), εξασφαλίζοντας την βαθμολογία του Ηγέτη του Κλάδου σε ανεξάρτητη έκθεση για τα M2M της Analysys Mason ύστερα από εξέταση των επιδόσεων των επτά μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας Μ2Μ.

Η έκθεση της Analysys Mason βαθμολόγησε κάθε έναν από τους επτά παρόχους σε έξι διαφορετικές κατηγορίες Μ2Μ που αφορούν σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής τους λειτουργίας. H Vodafone έλαβε εγκωμιαστικά σχόλια για τη στρατηγική M2M, τις συνεργασίες της, την οργανωτική της δομή, τα δίκτυα και τα πρότυπα που έχει θέσει.

Ο Διονύσης Γρηγοράτος, Διευθυντής Εταιρικών Πελατών στη Vodafone Ελλάδας δήλωσε σχετικά: “Οι επενδύσεις σε έξυπνες εφαρμογές Μ2Μ  ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας, την ανάπτυξη αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας”.