Η Microsoft Ελλάς και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του ΥΠΟΙΟ ανέλαβαν δύο πρωτοβουλίες εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Πρόκειται για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου “Απεριόριστες Δυνατότητες” στο Δήμο Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη και την πρωτοβουλία “Μάθε Τεχνολογία”. Μέσω της πρωτοβουλίας “Απεριόριστες Δυνατότητες”, που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του Φορέα Πιστοποίησης ECDL Ελλάς, παρέχεται σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες, η δυνατότητα εκπαίδευσης στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και πιστοποίησης των γνώσεων αυτών δωρεάν. Η διάρκεια των κύκλων των μαθημάτων είναι 56 διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα στο Δήμο Πολίχνης υπολογίζεται να διαρκέσει μέχρι το 2010 και εκτιμάται συνολικά να επιμορφωθούν περίπου 100 άτομα.