Στην εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου μικρής κλίμακας, το οποίο εντάσσεται στο πλάνο κεφαλαιακής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης της εταιρείας προχωρά η Wind Ελλάς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος  του πλάνου αναδιάρθρωσης της  Wind Ελλάς, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του έτους και διατρέχει ολόκληρο το 2009, είναι η βελτίωση της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας, η μείωση των λειτουργικών εξόδων της και η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων της, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ευημερία της στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών.

Το πρόγραμμα  θα ολοκληρωθεί στις 4/12/09 και αφορά  συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων  στα τμήματα Οικονομικό, Τεχνικό, Πληροφορικής και Εξυπηρέτησης Πελατών, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 8 συναπτά έτη εργασίας στην εταιρεία.

Πλέον της  νόμιμης αποζημίωσης, το πρόγραμμα  προβλέπει, ανάλογα με τα έτη εργασίας, εφάπαξ καταβολή από 8 έως και 16 επιπλέον μισθούς, κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και  νοσοκομειακής περίθαλψης, τόσο για  τον εργαζόμενο όσο και για  όλα τα μέλη της οικογένειας του για περίοδο 6 μηνών, ενώ σε όσους εργαζόμενους συμμετέχουν στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της εταιρείας θα αποδοθεί το 100% των συσσωρευμένων εργοδοτικών εισφορών (δικαίωμα που κανονικά θεμελιώνεται μετά από 15 χρόνια συνεχούς συμμετοχής στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα).  Επίσης, οι εργαζόμενοι θα έχουν για ένα χρόνο δωρεάν υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας από τη WIND.