1.000 άνεργοι νέοι και νέες στη Βόρεια Ελλάδα, 18 έως 24 ετών, έχουν την δυνατότητα να καταρτιστούν, να πιστοποιηθούν, να επιδοτηθούν και να ξεκινήσουν να εργάζονται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), μέσω ενός προγράμματος, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ενεργειών (ΕΥΕ/ΕΚΤ).

Το πρόγραμμα έχει τον γενικότερο τίτλο «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Οι δύο φορείς (ΣΕΠΒΕ και ΕΥΕ) απευθύνουν πρόσκληση σε μη οικονομικά ενεργούς νέους/-ες της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, να μπουν στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κόσμο της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας.

Οι χίλιοι άνεργοι/-ες από τις 5 Περιφέρειες, 170 άτομα από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 482 από την Κεντρική Μακεδονία, 58 από την Δυτική Μακεδονία, 96 από την Ήπειρο και 194 από την Θεσσαλία, με την συμβουλευτική καθοδήγηση του ΣΕΠΒΕ και μετά την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 380 ωρών, θα αποκτήσουν δεξιότητες σε αντικείμενα όπως: web development, mobile development, cloud computing, digital marketing, web design, robotics, e-commerce. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://edu.sepve.org.gr, μέχρι τις 29 Ιουνίου.