Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με την υποστήριξη του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον θεσμό των Υποτροφιών Βιομηχανικής Έρευνας για Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες και Συνεργαζόμενους “Adjunct” Ερευνητές.

Με την προκήρυξη ο Δημόκριτος προσκαλεί νέους ερευνητές που ενδιαφέρονται για εφαρμοσμένη έρευνα βιομηχανικού προσανατολισμού, να υποβάλουν προτάσεις σε συνεργασία με ερευνητές του Κέντρου, σε τομείς που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο.