Η Hewlett Packard εφαρμόζει το πρόγραμμα HP Anticounterfeiting (ACF), ώστε να διασφαλίσει την ποιοτική εκτύπωση, αναζητώντας και περιορίζοντας τη διάθεση μη αυθεντικών HP αναλωσίμων τα οποία πωλούνται ως αυθεντικά.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στις χώρες που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή του ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Το πρόγραμμα ΗΡ ACF εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, με σκοπό την προστασία των αυθεντικών ΗΡ δοχείων μελάνης & γραφίτη από τα ξαναγεμισμένα ή ανακατασκευασμένα δοχεία που διατίθενται σε μη εξουσιοδοτημένες από την ΗΡ συσκευασίες ή σε ήδη χρησιμοποιημένες αυθεντικές ΗΡ συσκευασίες και προωθούνται ως αυθεντικά προϊόντα. Σε αυτή την κατηγορία, δεν συμπεριλαμβάνονται τα νόμιμα ξαναγεμισμένα ή ανακατασκευασμένα δοχεία μελάνης ή γραφίτη, τα οποία διατίθενται ως τέτοια, και ως εκ τούτου για την ΗΡ θεωρούνται ανταγωνιστικά προϊόντα.