Η SAS γεφυρώνει περαιτέρω το κενό ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό Joint Certificate στο μεταπτυχιακό του Τμήματος ΔΕΤ, μέρος του διεθνώς αναγνωρισμένου ακαδημαϊκού προγράμματος της SAS.

Το MSc στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναγνωρίζοντας την ανάγκη και ζήτηση της αγοράς για στελέχη στο μάρκετινγκ, πωλήσεις, εφοδιαστική αλυσίδα, λιανεμπόριο κλπ με business analytics skills, επέλεξε ως στρατηγικό συνεργάτη την SAS, προκειμένου να δημιουργήσουν την επόμενη γενιά Business Analytics Professionals, στα διάφορα τμήματα των επιχειρήσεων. Η διοίκηση του Τμήματος ΔΕΤ, αφουγκραζόμενη αυτή την ανάγκη, προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με την SAS για τη δημιουργία Joint Certificate, στα πρότυπα γνωστών ΑΕΙ του εξωτερικού που θα πιστοποιούν τις δεξιότητες των στελεχών στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων. Το SAS Joint Certificate απονέμεται στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος που παρακολουθούν με επιτυχία 4 πρακτικά  εργαστήρια στο λογισμικό της SAS (συγκεκριμένα Enterprise Guide, Visual Analytics, Enterprise Miner) και εκτελούν μια ολοκληρωμένη εργασία με πραγματικά δεδομένα αξιοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία.