Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. γνωστοποίησε σήμερα την πρόθεσή του για έξοδο από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).

Σημειώνεται ότι οι μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με την μορφή αποθετηρίων τίτλων (ADRs).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε σχετικά στην χθεσινή συνεδρίαση του. Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι οι διαδικασίες εξόδου από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα έχουν ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010.

Η απόφαση του ΟΤΕ για έξοδο από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει σαν στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους, τη μείωση της πολυπλοκότητας των οικονομικών αναφορών και την συγκέντρωση της διαπραγμάτευσης των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αγορά που παρουσιάζει την μεγαλύτερη ρευστότητα για τις μετοχές του. Ο ΟΤΕ θα συνεχίζει να καλύπτει τις ανάγκες των επενδυτών του στις ΗΠΑ, να τηρεί τα υψηλότερα επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης και να παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση στα Αγγλικά.

Ο ΟΤΕ σκοπεύει να διατηρήσει πρόγραμμα “Level I ADRs” το οποίο θα επιτρέπει στους επενδυτές να κάνουν πράξεις με τα ADRs του ΟΤΕ στην αγορά OTC (Over the counter).