Η SingularLogic, προσκαλεί στην πιλοτική λειτουργία μίας νέας on line συνεργατικής πλατφόρμας, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου CloudTeams (Collaborative Software Development Framework based on Trusted, Secure Cloud-based Pool of Users) με σκοπό να διευκολύνει, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των εφαρμογών, τους προγραμματιστές να έρθουν σε επαφή με την κοινότητα των χρηστών αξιολογώντας και παρέχοντας σχόλια για εφαρμογές, με εύκολο και άμεσο τρόπο.

Η πλατφόρμα που απευθύνεται σε εταιρείες/ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών καθώς και σε απαιτητικούς χρήστες, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής της λειτουργίας θα είναι ανοικτή στη διεύθυνση https://www.cloudteams.eu. Η διάδραση γίνεται με τρόπο που σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα του κάθε χρήστη.