Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έκδοση της Πρόσκλησης 26, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», για την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα των Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 Συγκεκριμένα, η πρόσκληση περιλαμβάνει μεταξύ των προτεινόμενων πράξεων και τη δημιουργία Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS) για την τηλεματική διαχείριση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, την πληροφόρηση των επιβατών και την ηλεκτρονική πληρωμή εισιτηρίων.

Σκοπός είναι, με τη συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων να υλοποιηθεί ένα πρότυπο σύστημα αστικών συγκοινωνιών, που θα συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας του επιβατικού κοινού και στην αναβάθμιση των συγκοινωνιών.

Η Πρόσκληση 26 χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η υποβολή προτάσεων θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και την Πέμπτη 31  Μαρτίου 2011. Περισσότερες πληροφορίες: www.digitalplan.gov.gr.