Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 10.991.300 ευρώ στον ΟΤΕ αποφάσισε στη σημερινή της συνεδρίαση η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, διαπιστώθηκε η μερική μόνο συμμόρφωσή του ΟΤΕ με τα προσωρινά μέτρα που του είχαν επιβληθεί για θέματα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο – ΑΠΤΒ (Απόφαση ΕΕΤΤ 455/71/05-10-2007).

Αναλυτικά τα πρόστιμα αφορούν: α. 4.678.400 ευρώ, λόγω μη εμπρόθεσμης ενεργοποίησης 1462 εκκρεμών ενεργών βρόχων (υπολογιζόμενο σε 100 ευρώ ανά βρόχο και ανά ημέρα καθυστέρησης για χρονικό διάστημα 32 ημερών), β. 828.900 ευρώ, λόγω μη εμπρόθεσμης ενεργοποίησης 307 εκκρεμών ανενεργών βρόχων (υπολογιζόμενο σε 100 ευρώ ανά βρόχο και ανά ημέρα καθυστέρησης για χρονικό διάστημα 27 ημερών), γ. 5.400.000 ευρώ, λόγω μη εμπρόθεσμης ενεργοποίησης -παράδοσης 27.000 εκκρεμών ΕΣΚ (υπολογιζόμενο σε 10 ευρώ ανά εσωτερικό καλώδιο και ανά ημέρα καθυστέρησης για χρονικό διάστημα 20 ημερών), δ. 84.000 ευρώ, λόγω μη εμπρόθεσμης υλοποίησης 42 αιτημάτων ΦΥΠ σε ισάριθμα Α/Κ με αριθμό συνδρομητών πάνω από 5.000 (υπολογιζόμενο σε 200 ευρώ ανά ΦΥΠ και ανά ημέρα καθυστέρησης για το χρονικό διάστημα των 10 ημερών).

Επιπλέον, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ απηύθυνε σύσταση στον ΟΤΕ να απέχει στο μέλλον από συμπεριφορές, οι οποίες συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών του από την κείμενη νομοθεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ανταγωνισμού και τις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ.